JAP INDUSTRIES s.r.o. je obchodně výrobní společností, jejíž aktivity směřují především do oblasti grafitových elektrod a dalších uhlíkových a grafitových výrobků, feroslitin, žáruvzdorných vyzdívek z magnezitu a dolomitu, izolačních vláknitých vyzdívek a dodávek dalších hutních a slévárenských materiálů. Nedílnou součástí strategie společnosti je vývoj nových technologií pro hutnictví, které jsou výsledkem dlouholetého procesu výzkumu a vývoje v těchto oblastech. Ke stěžejním výrobním programům patří především impregnace grafitových elektrod, zpracování odprašků z elektrických pecí a konvertorů, proces briketace a peletizace podsítných frakcí feroslitin a ostatních komodit.

JAP INDUSTRIES s.r.o. je největší společností ve skupině a aktuálně zaměstnává více než 90 osob, z nichž se větší polovina řadí mezi osoby se změněnou pracovní schopností. Aktivity společnosti mají úzkou návaznost na služby poskytované společností SPED-EX Třinec s.r.o. a činnost společnosti IZOTECHNIK s.r.o.

Společnost je založena v roce 1993 manžely Pavlem a Danuší Janiczkovými jako společnost zabývající se především exportem a importem výrobků z uhlí a grafitu. Čistě obchodní společnost rozšiřuje postupně předmět své činnosti o logistické služby a výrobní úsek. Úspěchy při realizaci podnikatelských záměrů a dosažené zisky společnosti umožňují značné rozšíření pracovního kolektivu a postupný nárůst aktivit společnosti a klientely v mnoha zemích Evropy i světa. V roce 1999 se společnost s ohledem na rostoucí potřebu skladových a výrobních ploch stěhuje do vlastních prostor v Bystřici s cílem soustředit všechny své aktivity do jednoho místa. 

Hlavním předmětem činnosti je obchodní činnost, kdy aktivity společnosti jsou směřovány hlavně do oblasti obchodu s uhlíkovými a grafitovými výrobky, ferroslitinami, žáruvzdornými vyzdívkami, izolačními vláknitými vyzdívkami, hutními a slévárenskými materiály. Nedílnou součástí obchodní politiky je od samého začátku poskytování kompletního technického servisu zákazníkům a zaručení kvality dodávek. V souvislostí s tímto jsou v roce 1999 úspěšně splněny podmínky normy ČNS EN ISO 9002 a udělen certifikát managementu jakosti.  

Společnost se postupem času hlouběji zaměřuje na zpracování a zpětnou recyklaci průmyslových odpadů, čímž přispívá v nemalém rozsahu k ekologizaci životního prostředí. Důraz je kladen rovněž na rozvoj nových myšlenek a projektů, a proto vzniká pracovní tým zabývající se vývojem a výzkumem. Díky úspěšným aplikacím výsledků vývoje a výzkumu jako např. impregnace grafitových elektrod, briketce odpadů, peletizace prachových odpadů atd. se společnost dále rozšiřuje a navyšuje své výrobní kapacity. Z důvodu značného rozšiřování výrobních aktivit je zahájena další výstavba výrobních a skladovacích hal, včetně administrativní budovy na průmyslové zóně "Baliny" v Třinci - Konské, kde se společnost roce 2007 stěhuje.

www.jap.cz