Celní deklarace

Společnost SPED-EX Třinec s.r.o. poskytuje v oblasti celních služeb především servis mateřské společnosti JAP TRADING, s.r.o. a od roku 2000 zastupuje před celními úřady rovněž jiné společnosti v regionu. Kvalita poskytovaných služeb zajistí klientům bezproblémové celní odbavení zboží, profit díky optimalizaci cel a daní, zajištění celního dluhu a prostřednictvím zastupování před celním úřadem rovněž jistotu nulových sankcí a postihů z důvodů porušení celních předpisů.

Intrastat                 

K dalším oblastem, na něž se společnost specializuje je zastupování firem v povinosti vykazovat statistické údaje o vnitrounijním obchodě. Tímto zastoupením jsou firmy schopny optimalizovat své náklady na školení pracovníků v oblasti Intrastatu. Nemusí pořizovat drahý software pro elektronický přenos statistických údajů a neriskují případné sankce za chyby ve vedení Intrastatu.

Veřejné celní sklady

Veřejné celní sklady mají své specifické přínosy a jsou využívány našimi zákazníky v případech reexportů u třetizemních obchodů a v případech, kdy nelze zboží okamžitě celně odbavit a propustit do volného oběhu.