Celní služby

V rámci poskytování celních služeb SPED-EX Třinec s.r.o. nabízí na pobočce v průmyslové zóně "Baliny" v Třinci - Konské vyřízení veškerých celních formalit při dovozu a vývozu mimo země Evropské unie.

Vystavujeme

 • Dovozní doklad pro ICS ( e-dovoz)
 • Vývozní doprovodný doklad VDD pro systém ECS (e-Vývoz)
 • Společný tranzit NCTS ( doklad T1 )
 • Souhrnné celní prohlášení
 • Mezinárodní přepravní doklady CMR
 • Vyplnění karnetu TIR
 • Osvědčení o původu zboží EUR1 ,ATR,T2L

Další služby spojené s celním řízením

 • Zastupování zákazníka v celním řízení (projednání jednotlivých případů na celním úřadě)
 • Ručení za celní dluh vzniklý při importech ze zemí mimo EU formou globální záruky
 • Vedení evidence celního skladu, odpisy dovozních záznamů
 • Příprava žádostí o vydání povolení pro režimy s ekonomickým účinkem, realizace těchto režimů
 • Provádění neutralizaci faktur, předávaní dodacích listů u třístranných obchodů
 • Zařazování zboží do společnéno celního sazebníku EU - TARIC
 • Výpočty celního dluhu
 • Vyplnění žádosti o přidělení EORI