Intrastat

Od 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. Tímto datem vstoupily v platnost celní předpisy EU a její jednotná obchodně politická opatření států EU vůči třetím zemím. Tímto vznikla mnoha společnostem povinnost vykazovat statistické údaje o vnitrounijním obchodu - Intrastat.

Za vnitrounijní obchod se považuje přijetí a odeslání zboží získaného na celním území EU, tj. zboží, které bylo na území EU vyrobeno, vypěstováno, vytěženo nebo zboží dovezené ze třetích států, jež bylo propuštěno do celního režimu volný oběh, tzn. zboží se statusem EU. Při odeslání zboží je třeba uvést do výkazu pro Intrastat informace o zboží se statusem EU, které opustilo území ČR a přešlo do jiného členského státu EU. Při přijetí zboží se uvádějí do výkazu pro Intrastat informace o zboží se statusem EU, které vstoupilo na území ČR a není pod celním dohledem.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat mají subjekty, které překročí tzv. asimilační práh, tj. pro odeslání zboží 8 000 000 Kč, pro přijetí zboží 8 000 000 Kč za kalendářní rok. Tímto se stávají zpravodajskými jednotkami. V případě, že zpravodajská jednotka má povinnost vykazovat údaje pro Intrastat a v průběhu měsíce neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. Při uskutečnění jednorázového obchodu v rámci EU v průběhu roku, který překročí asimilační práh, je třeba podat hlášení jednorázově. Povinnost podávat výkazy Intrastat nemají osoby neregistrované k DPH v ČR.

Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.

Podklady pro údaje Intrastat

  • Faktury přijaté a vydané s uvedenou hodnotou zboží a jeho hmotností
  • Dopravní dokumenty nebo dodací listy nutné pro dokázání uskutečněné transakce s uvedením hmotnosti, počtu kusů, párů, metrů zboží atd. (např. CMR)
  • Smlouvy nebo objednávky, které určují, zda se jedná o nákup nebo prodej, komisionářské smlouvy, smlouvy z oblasti zpracování, opravy zboží atd., v nichž se obecně uvádějí dodací podmínky

Poskytované služby v oblasti Intrastatu pro klienty

  • Kontrola poskytovaných podkladů
  • Zpracování formulářů pro Intrastat v elektronické i tištěné podobě, jejich odeslání příslušným celním úřadům
  • Poskytování kopií odeslaných formulářů
  • Evidence formulářů a podkladů pro kontrolu příslušných úřadů
  • Zpracování a podání negativních hlášení
  • Dlouholeté zkušenosti se zařazováním zboží dle TARIC sazebníků

Pro zpracování hlášení Intrastat je používán software  HELIOS ORANGE firmy a veškerá data a hlášení jsou podávána elektronicky  , čímž je zaručena vysoká míra zabezpečení přenosu dat šifrováním. Doklady jsou oboustranně podepisovány a zároveň je zachována možnost jejich opravy a nového podání.