O společnosti

Společnost SPED-EX Třinec s.r.o. byla založena 4. dubna 1991. Postupem času se společnost začala specializovat na služby v oblasti skladové logistiky a celní deklarace.

SPED-EX Třinec s.r.o. zajišťuje všechny potřeby společností ve skupině - JAP TRADING, s.r.o. a IZOTECHNIK s.r.o. v celních, skladových a spedičně logistických službách. Tato úzká specializace na činnosti, pro které má firma kvalitní materiálový a lidský potenciál, vede k optimalizaci nákladů sesterských firem a zároveň otevřela možnosti nabízet kvalitní služby i jiným podnikatelským subjektům v regionu. V současnosti využívá našich služeb zhruba 32 společností, přičemž jsme připraveni nabídnout služby dalším zákazníkům.

Společnost v rámci své filozofie striktně a nekompromisně dbá na diskrétnost a maximální péči o zákazníky, jejich svěřená data a obchodní informace. Při zastupování v celním řízení přebírá odpovědnost za celní řízení a vykazovaná data.

SPED-EX Třinec s.r.o. stála u zrodu celního areálu v Třinci Oldřichovicích, kde od 1. září 2000 zajištovala jeho provoz po technicko organizační stránce a zároveň provozovala pobočku celní deklarace.

Od 1. září 2007 došlo ke zprovoznění nové celnice na průmyslové zóně "Baliny" v Třinci - Konské, kde společnost zabezpečuje provoz celého areálu. Současně s otevřením nové celnice došlo k otevření pobočky SPED-EX Třinec s.r.o. přímo v budově celnice, kde jsme na celní deklaraci připraveni poskytovat služby rovněž jiným zákazníkům.

V roce 2010 došlo ke změně sídla společnosti, kdy společnost přesídlila z Bystřice na průmyslovou zónu v Třinci- Konské, kde působí společně s celní deklarací.